PRIJS

Plezierige spelletjes als voorbereiding tot het leren lezen, schrijven en rekenen
  • interessante oefeningen en spelletjes helpen de kinderen meer lees- en rekenrijp worden
  • prettige voorbereidende schrijfoefeningen
  • de juiste opdracht en nodige uitleg bij iedere oefening
  • sommige oefeningen als leuke computerspelletjes gratis te downloaden